ORAM-directeur Kees Noorman gelauwerd met Havenpenning

Geplaatst op: 1 december 2022

De havencommunity uit het Noordzeekanaalgebied kwam op vrijdag jl. bijeen op het jaarlijks terugkerende Havengildediner. Hoogtepunt van de 77ste editie betrof de uitreiking van de Havenpenning aan Kees Noorman. De directeur van de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM ontving de onderscheiding uit handen van havenwethouder Hester van Buren van de gemeente Amsterdam vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de havens van Amsterdam.

“Behalve dat ik erg emotioneel ben over het krijgen van de Havenpenning 2022, ben ik vooral trots omdat het een onderscheiding is die je krijgt namens de haven en hun achterban”, aldus Kees Noorman. “Het is belangrijk dat Amports jaarlijks een eerbetoon doet aan mensen die zich verdienstelijk maken voor de haven. Dat ik het dit jaar ben geworden, daar ben ik supertrots op en heeft me compleet verrast.” Noorman vertoeft al enige tijd in de havens van Amsterdam. Onder meer tien jaar als directeur ORAM Ondernemend Amsterdam, dat onder meer de belangen van de haven behartigt. In het begin van zijn carrière was hij enige tijd actief voor Port of Amsterdam.

Krachtig, doortastend en nautiek
Het juryrapport van het bestuur van Amports, dat de onderscheiding jaarlijks toekent, meldt traditioneel aan de hand van de initialen van de gelukkige waarom die persoon de Havenpenning verdient. In het geval van Kees (Diederik) Noorman betrof het de woorden ‘krachtig, ‘doortastend’ en ‘nautiek’. Meer specifiek meldt het juryrapport onder meer dat Noorman 24 uur per dag klaarstaat voor de haven, ervoor door het vuur gaat en vanwege zijn specifieke karaktereigenschappen iedereen weet te winnen voor de goede (haven)zaak. Wat in zijn geval betekent hoe dan ook altijd ruimte te willen bieden aan huidige en toekomstige havenfuncties.

Eén havenmotor
De provincie Noord-Holland werd dit jaar op het Havengildediner vertegenwoordigd door de Commissaris van Koning, Arthur van Dijk, tevens hoofdgast van de avond. Van Dijk pleitte in zijn speech voor één sterke Noord-Hollandse havenmotor van Amsterdam tot aan Den Helder (en verder) en voor onderling overleg. ‘Port of Amsterdam doet al het nautische beheer van het hele Noordzeekanaalgebied. Maar de exploitatie van de exploitatie van onze havens is nu te versnipperd tussen Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Den Helder. Qua sturing en zeggenschap zijn er grote verschillen tussen de vier Noord-Hollandse havens’, aldus Van Dijk.

Next generation
Om het havenbedrijfsleven te motiveren de komende jaren meer jonge mensen en -bedrijven aan te trekken, luidde het thema van het 77ste Havengildediner ‘Next Generation’. Amports zet sinds 2019 nadrukkelijk in op verjonging van het evenement door in toenemende mate haven young professionals bij het evenement te betrekken. Tijdens de editie van jl. vrijdag klommen zij op het podium om hun toehoorders te instrueren hoe ze de next generation aan de haven kunnen binden.

TV-reportage
Klik hier voor de tv-reportage over het 77ste Havengildediner met de reactie van Kees Noorman op het winnen van de jaarlijkse onderscheiding.

Havengildediner
Het Havengildediner is het grootste havengerelateerde netwerkevenement van Nederland, waar meer dan 500 personen elkaar treffen aan de dis van Hotel Okura Amsterdam. Naast vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven, bestaat het gezelschap veelal uit politici en bestuurders van gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam en de landelijke overheid.