ORAM in gesprek met gemeente over opknippen toegangswegen

Geplaatst op: 17 juli 2023

In het voorjaar van 2023 kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli 2023) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

ORAM is uiterst kritisch op dit plan. De toegangswegen van de stad zijn namelijk ook belangrijke routes voor ondernemers die dagelijks de stad en haar inwoners bevoorraden, beleveren en bezorgen. Afknippen van wegen zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de stad ernstig wordt belemmerd. Bovendien moeten veel extra kilometers worden gemaakt om de bestemming te bereiken. Naast kostbaar tijdsverlies, neemt dit extra brandstofverbruik, meer uitstoot met zich mee en wordt overlast verplaatst.

Er zijn voor ondernemers nauwelijks uitwijkmogelijkheden. Wij maken ons daarnaast zorgen over de bevoorrading van de stad, die überhaupt door de verschillende programma’s, afsluitingen en achterstallig onderhoud enorm onder druk is komen te staan. ORAM is van mening om eerst te investeren in een goed alternatief, voordat dit soort plannen doorvoert.

Schouw

Het is voor ORAM onduidelijk welke concrete succesfactoren ten grondslag liggen aan dit plan. Reden genoeg om in gesprek te gaan met de gemeente en het effect van de pilots ter plekke te bekijken. Begin juli bezocht ORAM op uitnodiging van de gemeente diverse toegangswegen in de stad rondom de pilot ‘Knip Weesperstraat’.

ORAM heeft benadrukt dat er in het kader van mobiliteitsopgaven, vaak te weinig integraal en gebiedsoverstijgend wordt gekeken. Daarnaast is het verzoek van ORAM aan de gemeente om in de toekomst de expertise van de leden van ORAM meer in te zetten voorafgaand aan een dergelijke pilot. Bij ondernemers zit namelijk veel relevante kennis op het gebied van ruimtegebruik in relatie tot infrastructuur en logistieke stromen.

ORAM en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken om na de pilot nog een keer samen te komen om de evaluatie te bespreken. Daarbij wordt ook gekeken naar de betrokkenheid van ORAM en haar leden in toekomstige situaties.