Raad van State stelt chemiefabriek Ketjen in gelijk: voorlopig geen woningbouw in Amsterdam-Noord

Geplaatst op: 20 maart 2024

Raad van State stelt chemiefabriek Ketjen in gelijk: voorlopig geen woningbouw in Amsterdam-Noord

De Raad van State (RvS) heeft een uitspraak gedaan in het beroep van chemiefabriek Ketjen (voorheen Albemarle) tegen het bestemmingsplan ‘Exclusiva’ en de opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) voor de bouw van woningen in het Hamerkwartier. De belangrijkste reden voor het vernietigen van de uitspraak is het gebrek aan inzicht in de veiligheidsrisico’s bij woningbouw naast een chemiebedrijf zoals dat van ORAM-lid Ketjen. De uitspraak kwam voor ORAM niet onverwacht. Wij waarschuwden al in 2022 onverantwoorde besluitvorming en mogelijke vertraging in de ontwikkeling van de woonwijk.

Ketjen reageert
Ketjen vindt dat de uitspraak een goede belangenafweging tussen woningbouw, ondernemen en veiligheid benadrukt. Voor het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat moet wel wet- en regelgeving worden gevolgd. Ketjen gaat graag met de gemeente, en in het bijzonder wethouder Van Dantzig, in gesprek om samen te komen tot een goede oplossing in het belang van Ketjen en de toekomstige bewoners.

Veiligheidsrisico’s en uitbreidingsplan fabriek
De Gemeente Amsterdam wil het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeren van bedrijventerrein tot woon- en werkgebied met 6500 woningen. Het bestemmingsplan ‘Exclusiva Hamerkwartier’ is een van de deelbestemmingsplannen. Het maakt de bouw van 350 woningen, een basisschool met kinderdagverblijf, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen mogelijk op het voormalige terrein van het bedrijf Exclusiva. De Raad van State oordeelt dat de gemeenteraad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de veiligheidsrisico’s aanvaardbaar zouden zijn. Bij de plannen is de gemeente bovendien niet ingegaan op een uitbreidingsplan voor de fabriek, terwijl dit al wel bekend was.

Niet 1 maar 2 bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan ‘Exclusiva Hamerkwartier’ is in oktober 2023 op een rechtszitting behandeld samen met het bestemmingsplan ‘Draka Terrein Hamerkwartier’. Dat plan maakt ongeveer 1.700 woningen mogelijk op het terrein van kabelfabriek Draka. De uitspraak over dit bestemmingsplan wordt voor de zomer verwacht. Omdat de RvS zo kritisch is over de risico’s van de chemische fabriek en de vraag of die voldoende zijn afgewogen, lijkt het waarschijnlijk dat ook de andere bestemmingsplannen blootstaan aan vergelijkbare onzekerheden.