Rondetafelgesprek ‘Ruimte voor werk’

Geplaatst op: 28 oktober 2022

Donderdag 27 oktober organiseerde ORAM een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, MRA en ondernemersverenigingen over het thema ‘ruimte voor werk’.

Bedrijventerreinen worden op grote schaal getransformeerd en in diverse gebieden in de Amsterdamse regio zien we dat woningbouw steeds meer ten koste gaat van ruimte voor bedrijven. Het wensbeeld van de gemengde wijk waar wonen en werken hand in hand gaan blijkt in de praktijk lastig realiseerbaar. Dit gaat ten koste van de economie en de werkgelegenheid, maar ook de samenhang in wijken en het gehele stedelijke systeem. In het gesprek kwamen verschillende praktijksituaties aan bod waaronder het makerscollectief op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord, vertegenwoordigd door Marlon Huysmans. De deelnemers deelden de behoefte tot meer samenwerking om te komen tot concrete oplossingen.

ORAM presenteert binnenkort een ‘agenda’ voor dit thema, als actualisering van ons onderzoek “werken aan een nieuw Amsterdam’ van drie jaar geleden. Hierin willen we concrete voorstellen doen hoe ‘ruimte voor werk’ sterker te verankeren.