Terugkoppeling Netwerk Circulair #2: industriewater en vergunningen

Geplaatst op: 30 mei 2023

De bevolking in de metropoolregio Amsterdam groeit, dus ook de vraag naar drinkwater neemt toe. Daarnaast is er ook een groeiende vraag naar industriewater. Voldoende reden om op 11 mei bij elkaar te komen in het Westhavengebouw in Amsterdam, naast een prachtige productielocatie in het hart van de haven. Het werd een inspirerende en informatieve middag.

Op de foto: Giulietta Cohen (ORAM) en Roon van Maanen (Port of Amsterdam) openen het evenement.

Erik Rietkerk CEO van Argent Energy heet iedereen welkom op hun kantoorlocatie. Hij neemt ons mee in de historie van dit bedrijf in dierlijke vetten. Toen Erik bij Argent begon, was er één slecht onderhouden kade. Inmiddels werkt het bedrijf in samenwerking met Port of Amsterdam aan een nieuwe infrastructuur, waaronder de bouw van een nieuwe steiger en twee nieuwe kades. Een ontwikkeling die de efficiëntie en flexibiliteit verder zal verhogen. Aan ambitie geen gebrek: in 2024 opent de tweede BioDiesel fabriek en later zal hier op het terrein nog een derde bij komen. Er is er steeds meer vraag naar biofuels en syn fuels, door de RED III richtlijnen.

Giulietta Cohen van ORAM en Roon van Maanen van Port of Amsterdam lichten toe waarom zij met samen met circulaire bedrijven en kennispartijen Netwerk Circulair hebben opgericht. Ook staan ze stil bij de actualiteiten vanuit het netwerk. Een voorbeeld daarvan is de onlangs verleende milieuvergunning aan Gidara Energy. Een nieuwe fase in de ontwikkeling van de te bouwen fabriek. Deze bio-methanolfabriek wordt gebouwd op Biopark, in de Amsterdamse haven. De methanolfaciliteit zet afval om in hernieuwbare brandstoffen.

Water is een schaars goed

Na de opening nemen Koen Maathuis en Alice Fermont van Waternet ons mee in interessante vraagstukken rondom industriewater. De metropoolregio Amsterdam bevindt zich ten opzichte van andere Nederlandse regio’s in een relatief gunstige positie omdat voor drinkwater geput kan worden uit de grote rivieren. Toch laten de droge zomers van afgelopen jaren zien dat onze zoetwaterbronnen niet onuitputtelijk zijn. Daarnaast zien we de vraag naar industriewater toenemen, en wordt dit ook een schaarser goed. Voor de korte termijn zal Waternet een booster plaatsen, waarmee de capaciteit wordt verhoogd. Ook kijken ze met de bedrijven naar besparingsmogelijkheden en opties om de pieken in de vraag af te vlakken.

Drinkwater gaat voor industriewater

Voor de langere termijn zet Waternet mogelijk in op het effluent van de rioolwaterzuivering West als bron voor industriewater. Het zoeken naar andere bronnen is essentieel om hoogkwalitatieve bronnen voor drinkwater te behouden. Daarnaast bieden we bedrijven hiermee meer zekerheid voor een continue en duurzame levering. In tijden van schaarste zal drinkwater (als ook de watervoorziening voor kwetsbare natuur) namelijk volgens de geldende ‘verdringingsregels’ voorgaan op industriewater. Een deelnemer vraagt: “Is de prijs van industriewater lager dan van drinkwater?” Het antwoord is ja, namelijk een derde van de prijs. Maar Waternet weet zeker dat dit gaat veranderen.

Grondstoffentransitie

Vervolgens geeft Wolfgang Richert van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een presentatie over de integratie van Circulaire Economie in de vergunningverlening. Wolfgang is programmamanager Circulaire Economie bij de OD NZKG. Hij begint met een filmpje van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de uitdagingen van de grondstoffentransitie. De focus moet niet alleen liggen op afval hergebruiken, maar juist ook op het besparen ‘aan de voorkant’: de stroom van (primaire) grondstoffen. Een beter woord voor de circulaire economie is volgens Wolfgang dan ook: de grondstoffentransitie. Er zal in de komende jaren veel nieuw beleid worden gemaakt, inclusief normering en regulering. Wolfgang legt uit wat de OD NZKG nu al allemaal doet en dat dit verder zal toenemen. Zijn boodschap aan de bedrijven om zich verder voor te bereiden op stappen in de grondstoffentransitie. De verschillende omgevingsdiensten stemmen hun beleid en plannen op elkaar af, bijvoorbeeld onderling in een nieuw kennisgremium einde-afval en ook met gemeentes, provincies en het Rijk. Daarmee voorkomen we dat beleid in verschillende regio’s met elkaar uit de pas loopt en weten bedrijven ook beter waar ze aan toe zijn. Natuurlijk moet wel worden gekeken naar de specifieke lokale omstandigheden.

Goede afstemming is belangrijk

In aanvulling vertelde Anke Hopman van de OD NZKG nog in het kort hoe belangrijk het is dat de bedrijven en de omgevingsdienst goed met elkaar in contact zijn. Van idee tot vergunning is een proces, waarbij het meerwaarde heeft om elkaar zo vroeg mogelijk te vinden. Transparantie, vertrouwen en communicatie zijn hierbij de kernwoorden.

Tot slot praten de deelnemers nog met elkaar na tijdens de aansluitende borrel.

Bekijk hier de foto’s

Save the date Netwerk Circulair #3:
12 oktober 2023, 15:30 uur

Leestip

Interview – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Bunge over hun samenwerking | april 2023