Wat willen de politieke partijen met de haven?

Geplaatst op: 21 februari 2023

15 maart is het zover: de Provinciale Staten verkiezingen. Provincie Noord-Holland is belangrijk voor de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied. Recent publiceerde het provinciebestuur de Nota Zeehavens, waarin de visie van de provincie uit de doeken werd gedaan. Zo kiest de provincie ervoor in het Noordzeekanaalgebied vast te houden aan de titel ‘Industrieterrein van Provinciaal belang’ teneinde het gebied exclusief te bestemmen voor havenfunctie.

Uiteraard speelt het thema ruimte ook een belangrijke rol in het havendebat dat ORAM samen met de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder organiseert aanstaande donderdag 23 februari om 16.30 uur in de Haarlemse Koepel.

Naast ‘ruimte’ kruisen de diverse politieke partijen de degens over bereikbaarheid, investeringen in de energietransitie, stikstof en energiecongestie, vergunningverlening en de governance positie van de provincie richting de havens.

Ter voorbereiding hierop hebben we de verkiezingsprogramma’s op een rijtje gezet: wat willen de huidige zes grootste partijen binnen provinciale staten met de haven en bedrijvigheid?