Werken in de haven in de spotlight

Geplaatst op: 18 december 2023

Op 15 december hebben wij samen met vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven, Amports, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam – onder wie wethouder Rutger Groot-Wassink (Wethouder Werk en bestuurder Nationaal Programma Samen Nieuw-West) en Koen Overtoom (CEO Port of Amsterdam) – 13 handtekeningen gezet onder het Stimuleringsprogramma Werken in de haven (2024-2026).

Stimuleringsprogramma van drie jaar start in stadsdeel Nieuw-West

In dit driejarige programma staat hoe de haven ervoor gaat zorgen dat zij bij werkzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam in beeld komen als werkgever. Naast promotie is het maken van de match tussen werkzoekenden en het havenbedrijfsleven onderdeel van het programma. Onderdeel van het initiatief is een uitgebreide, collectieve arbeidsmarktcampagne die uniek is voor de haven van Amsterdam.

Volop kansen
De haven van Amsterdam – waar de havens van Zaanstad, Velsen-IJmuiden en Beverwijk ook onder vallen – biedt jongeren en zij-instromers volop kansen, met (instap)banen op praktijk-, mbo- en hbo-niveau. Goedbetaalde logistieke, technische en maritieme banen in de buurt van hun woonplek. De haven zoekt zowel kantoor- als operationele medewerkers. Een trend die volgens het havenbedrijfsleven de komende jaren zal toenemen, mede door de nieuwe banen die de energietransitie met zich meebrengt.

Matchingstraject
Het stimuleringsplan is gericht op het optimaliseren van het matchingstraject tussen werkzoekenden en het havenbedrijfsleven, het laten aansluiten van opleidingen en trainingen op de praktijk en het creëren van zoveel mogelijk contactmomenten. De genoemde arbeidsmarktcampagne is onderdeel van het programma en draagt bij aan het werven van medewerkers en het verbeteren van het imago van de haven. Het budget voor de komende drie jaar is bijeengebracht door het havenbedrijfsleven, ORAM, Amports, Port of Amsterdam en het Nationaal Programma Samen Nieuw-West (Gemeente Amsterdam).

Stadsdeel Nieuw – West
De promotie van het havenbedrijfsleven richt zich in eerste instantie op jongeren en zij-instromers uit stadsdeel Nieuw-West. Er worden activiteiten in de wijk ontplooid, havenrondvaarten gepland, lespakketten ontwikkeld en tijdens Zeehavendagen Amsterdam wordt een jongerenevenement georganiseerd. De doelgroep die zichzelf in de haven ziet werken, zal in een kort (vernieuwd) matchingtraject klaargestoomd worden voor een baan in de haven. De ambitie is om ook andere stadsdelen aan te haken bij het programma.

Initiatiefnemers
Het Stimuleringsprogramma Werken in de Haven is een initiatief van Ondernemersvereniging ORAM, Amports en Port of Amsterdam.
Daarbij gesteund door het Nationaal Programma Samen Nieuw-West (Gemeente Amsterdam) en haven- en de havengerelateerde bedrijven als AEB Amsterdam, Bontrup, Braspenning, C.Steinweg-Handelsveem B.V., Damen Shiprepair Amsterdam, Eurotank Amsterdam, Feadship, HES Terminal Amsterdam en TMA Logistics.

In de media
Bart van Zoelen van het Parool was aanwezig bij de ondertekening. Hij schreef er dit artikel over: Jongeren in Nieuw-West warm gemaakt voor werk in de haven Amsterdam