IJ-oeververbindingen

Geplaatst op: 26 juni 2020

ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Het gebruik van het water is veelzijdig met verschillende doeleinden en modaliteiten. Deze unieke situatie vraagt om oeververbindingen die ook in de komende 100 jaar past in de mobiliteitsvisie van Amsterdam.

Update 29 juni 2020

Reactie ORAM op advies IJ-oeververbindingen

Op 26 juni 2020 presenteerde de Commissie d’Hooge zijn Concept-Inrichtingsplan voor de IJ-oeververbindingen. Het advies kunt u hier vinden: concept-inrichtingsplan IJ-oeververbindingen – Genereus verbonden.

ORAM is positief over het plan waarin uiteindelijk 3 bruggen, een tunnel en de verbreding van de Amsterdamse brug zijn opgenomen. Wij zijn voorstander van een goede verbinding van de IJ- oevers, waarbij rekening wordt gehouden met de nautische veiligheid en doorstroming en de belangen van de Amsterdamse haven(bedrijven). Dit plan lijkt hierin te voorzien en markeert het IJ als robuuste, toekomstvaste vaarweg.

Door de mogelijkheden voor het later toevoegen van openbaar vervoer aan het oorspronkelijke fietsverbindingenplan, ontstaat een duurzame verbinding die past in de integrale vervoersopgave van de stadsregio. ORAM beschouwt deze toevoeging dan ook als zeer waardevol.

Dat de commissie in het plan daarbij het belang van de aanwezige haven en industrie onderschrijft voor een sterke economie van de Metropoolregio, is pure winst”, aldus Kees Noorman van ondernemersvereniging ORAM. “Wij maken ons hard voor een diverse economie, het maakt veerkrachtig. De haven is daarbij onmisbaar.”

Adviescommissie

In 2018 is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen om te adviseren over een aan te leggen IJ-oeververbinding met inachtneming van alle belangen. Deze commissie d’Hooge bekijkt de ontwikkelingen rondom het IJ en in het Noorzeekanaalgebied en heeft alle belanghebbeneden geconsulteerd. Waar en hoe kunnen de oevers van het IJ (en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal) het beste worden verbonden?

Lees hier de vorige update van ORAM over de IJ-oeververbinding