ORAM in Zuidas

Geplaatst op: 17 juni 2021

Zuidas heeft als toonaangevende kantorenlocatie een cruciale positie voor het (internationaal) economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het succes van Zuidas heeft in de afgelopen periode geleid tot veel nieuwe grote ontwikkelingen, waarbij naast kantoren er steeds meer wordt ingezet op een combinatie van werken, wonen en recreëren. Naast positieve resultaten leidt deze situatie geleidelijk aan tot nieuwe uitdagingen, waaronder diverse bereikbaarheid en leefbaarheidsissues. ORAM komt op voor de belangen van ondernemers en bedrijven in Zuidas om de kwalitatieve uitgangspunten van deze toplocatie te waarborgen.

Zuidas als sleutelpositie

Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam kan volgens ORAM alleen ontstaan vanuit een interregionaal vertrekpunt. De sleutelpositie ligt hierbij grotendeels in Zuidas. Diverse vervoersstromen komen op deze plek samen, waar zonder de nodige investeringen de capaciteitsproblemen steeds verder zullen toenemen. Gevolg: enorme vertragingen en oncomfortabele situaties voor reizigers.

Een goede afwikkeling van weg, trein, metro en tram is cruciaal voor zowel de bereikbaarheid van Zuidas zelf, als voor de bereikbaarheid tussen de verschillende knooppunten in de MRA langs de Zuidcorridor (Schiphol tot Zuidoost). Uitbereiding van het spoor is volgens ORAM doorslaggevend voor de doorstroming, nu en in de toekomst.

Zuidasdok

Voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad wordt de A10-Zuid verbreed en verdwijnt deze in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en de capaciteit verdubbeld. Voor de leefbaarheid krijgt het stationsgebied een nieuwe, groenere inrichting. De realisatie van het totale project duurt op zijn minst t/m circa 2036 (bekend in Q2 – 2021).

De A10-Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Het station groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoerterminal en aanvullend wordt de aanleg van spoor 5&6 gepland. Dat is noodzakelijk, aangezien het internationaal treinverkeer in de toekomst via station Zuid zal worden afgewikkeld.

Kijk voor meer informatie op www.zuidas.nl/zuidasdok.

Gemeenschappelijke uitgangspunten ORAM en bedrijfsleven voor totstandkoming Zuidasdok
 1. De status van Zuidas als internationale toplocatie blijft cruciaal voor het bedrijfsleven, vooral tijdens de realisatie van het Zuidasdok;
 2. Betrek het bedrijfsleven continue bij het proces en de inhoud voor de totstandkoming van het eindproduct;
 3. Neem regionalisering als uitgangspunt en beschouw het project daarop:
  – Corridor Schiphol tot en met Amsterdam Zuidoost;
 4. Neem OV als uitgangspunt in de ‘nieuwe’ planvorming:
  – Ontwerp een ‘no-regret’-oplossing voor het OV-knooppunt in het kader van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid;
 5. Geef voldoende aandacht aan de ontsluiting van Zuidas parallel aan de ontwikkeling van Zuidasdok:
  – Scheiding van woon-werkverkeer en bouwverkeer tijdens de realisatie.
 6. Stel nieuwe en ambitieuze duurzaamheidseisen op.
Rol ORAM – Zuidascommissie

Sinds de ontwikkeling van Zuidas midden jaren 90 is het gebied nog altijd volop in ontwikkeling met de bijbehorende bouwactiviteiten. Zuidas is niet alleen het belangrijkste zakelijk centrum van Nederland, maar ook een sleutelgebied voor een goed vestigingsklimaat in Metropoolregio Amsterdam. Kortom: een goed functionerende Zuidas is cruciaal voor de economische ontwikkeling van de regio.

ORAM behartigt de belangen van de bedrijven in Zuidas. Door de grote druk op ruimte en mobiliteit in het gebied staan de bereikbaarheid en de leefbaarheid structureel onder spanning. Bovendien staat de realisatie van Zuidasdok op de planning. Hiermee zal de bereikbaarheid tijdens de aanleg alleen maar verder afnemen. Het is van groot belang dat de bedrijven hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden, continu goed worden geïnformeerd en vanuit het gezamenlijk belang invloed kunnen uitoefenen op de keuzen die voorafgaand en tijdens de aanleg worden gemaakt. Dat wordt gefaciliteerd door de ORAM Zuidascommissie.

Tijdens de ORAM Zuidascommissie staan de ontwikkelingen rondom het Zuidasdok centraal. Met afgevaardigden van onze leden in Zuidas gaan we de dialoog aan met de projectorganisatie Zuidasdok, gemeente Amsterdam Zuidas en andere publieke organisaties, zodat wensen en behoeften van bedrijven voldoende worden geborgd in de plannen en te komen tot een soepele uitvoering. ORAM is van mening dat bedrijven binnen Zuidas tijdens de aanleg van het Zuidasdok zo min mogelijk overlast ervaren en dat de duurste kantorenlocatie van Nederland goed functioneert met name tijdens de realisatie.

De verantwoordelijkheid van de ORAM Zuidascommissie ligt bij

Menno van der Valk
vdvalk@oram.nl
06 4714 6492