Reactie ORAM op Bedrijvenstrategie

Geplaatst op: 13 januari 2020

Gemeente Amsterdam (Economische Zaken) heeft een nieuwe bedrijvenstrategie genaamd ‘Amsterdam Duurzaam Productief’ gepresenteerd. Hieronder vindt u onze reactie op deze Strategie.

Er is in Amsterdam grote behoefte aan plekken om te werken. Of het nu gaat om kantoorbanen, productiewerk of dienstverlening. Ons uitgangspunt is: Amsterdam is niet alleen een woonstad, maar ook een werkstad. Alle soorten werk en op elk niveau. We moeten daarbij voorkomen dat de ruimte voor werk niet ten koste gaat van de groei.

De nieuwe bedrijvenstrategie onderkent dat bedrijventerreinen onder druk staan van woningbouw en dat het van belang is dat er ruimte blijft om te werken in Amsterdam, zowel op bedrijventerreinen als in de haven. De gemeente zoekt de oplossing vooral in het mengen van wonen en werken. ORAM is van mening dat dit in sommige gebieden goed mogelijk is, maar dat er ook een categorie bedrijven is waar dat niet kan, omdat die te veel worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Daar moeten we oog voor hebben.

ORAM hecht waarde aan de conclusie van de gemeente Amsterdam dat er voor bedrijven uit transformatiegebieden die niet of moeilijk mengbaar zijn met wonen, in de stad/ metropoolregio alternatieve locaties voorhanden zijn. Behoud van bedrijvigheid en werk staat voor ons immers voorop.

De bedrijvenstrategie stelt bovendien dat haventerreinen alleen bedoeld zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van de haven. ORAM sluit zich hierbij aan.

De gemeente doet in de bedrijvenstrategie voorts een beroep op de Metropoolregio, bijvoorbeeld om vraag en aanbod voor bedrijfsruimte op elkaar af te stemmen. Een bemoedigende eerste stap. ORAM heeft daarbij wel de zorg of deze regionale afstemming goed van de grond zal komen en daarmee of er voldoende locaties beschikbaar komen voor bedrijven. Dit zou topprioriteit moeten zijn voor het stadsbestuur.

Lees hier meer over ORAM Ruimte voor werk