Wispelturige, eenzijdige politiek is destructief voor Amsterdam

Geplaatst op: 20 juni 2023

Als ondernemend Amsterdam zijn we geconfronteerd met het opinieartikel van D66 in Het Parool ‘Amsterdam vaart beter zonder cruiseschepen’. Nog dezelfde dag verscheen een motie van de drie coalitiepartijen naar de gemeenteraad met de strekking het cruisetoerisme en de cruiseterminal PTA te verwijderen uit de stad.

foto Marc Driessen

Soms zijn verrassingen leuk en effectief, deze viel echter helemaal verkeerd… Vele bezorgde en soms verontwaardigde ondernemers meldden zich, met name over de gang van zaken rond dit dossier. Daarom in Het Parool een tegengeluid van ORAM en andere verenigingen en experts.

Onze opinie luidt: De overheid verwacht van ondernemers dat zij de komende jaren investeren om de ambities voor de energietransitie en de circulaire economie te realiseren. Daarvoor is een goede samenwerking met gemeente en politiek een essentiële voorwaarde. Ondernemers moeten langjarig kunnen bouwen op afspraken die zij maken met de overheid. Dat geldt overigens ook vice versa. Politieke oprispingen zoals we nu zien, zetten het vertrouwen ernstig op het spel. En dat is slecht voor Amsterdam.

Lees hier het gehele artikel