Energielab Waterstof

Geplaatst op: 29 november 2018

Spreker Eduard de Visser, strateeg bij Port of Amsterdam, houdt bij aanvang iedereen voor: waterstof is nog volop in ontwikkeling. Er zijn veel ambities en daar wordt door diverse partijen in Noord-Holland en daarbuiten hard aan gewerkt. De termijnen die door alle sprekers worden gebruikt zijn 2030 en 2050. In 2030 gebruiken we het naast aardgas. In 2050 vervangt het misschien wel het aardgas.

Noordzee, zee van potentie
Een ander punt dat sprekers Eduard de Visser, Frank Brandsen (new energy coalition) en Piet Nienhuis (Gasunie) aangeven, is het belang van de Noordzee. Het maakt de provincie tot eventuele hotspot voor waterstofontwikkeling. Mits we gecontroleerd groeien en wel onze focus voor afzet (inter)nationaal laten zijn.

Het nieuwe gas?
De mogelijkheid van opslag van waterstof is een hele belangrijke pijler voor het potentiële succes, geeft hoogleraar Ad van Wijk (TU Delft) aan. Zo kunnen we waterstof gebruiken voor de piek, bijvoorbeeld in de winter. Andere energiedragers, zoals elektriciteit uit zon, gebruiken we op de andere momenten.

Toekomst
Noord-Holland heeft een prachtige positie om waterstof naar een hoger plan te tillen. En waterstof is één van de duurzame energieoplossingen. We moeten ons er echter niet op blindstaren. Het is en, en, en. En zonnepanelen, en windenergie, en waterstof, en groen gas. De combinatie van diverse nieuwe energiebronnen is de sleutel naar een duurzame toekomst.

Tijdens de thematafels gingen zo’n 20 deelnemers per thematafel dieper in op onderstaande onderwerpen:

Gebruik industrie; pitch Bart van der Meulen – Tata Steel
Om de waterstofeconomie op gang te brengen moeten we wind op zee en import van vloeibare H2 niet op de grootste gebruiker, industrie, alleen inzetten, maar ook meteen inzetten op woningen, scheepvaart en mobiliteit. Een concrete eerste stap is het in kaart brengen van de no-regret behoefte.

Gebruik transport; pitch Jan Willem Langeraar – Hygro
Waterstof als transportbrandstof is vooral interessant voor heavy duty vehicles zoals bussen, vrachtwagens en vuilniswagens. Voor een echte doorbraak van waterstof voor dit soort toepassingen is het nodig dat de kip-ei-situatie wordt doorbroken: dat er geen vragers zijn, omdat er geen stations zijn en omgekeerd. Daarnaast is het van belang dat de rijksoverheid meerjarige zekerheid biedt over de fiscale behandeling van waterstof als transportbrandstof.

Energie-infra; pitch Piet Nienhuis – Gasunie
Een ‘backbone energie-infra’ voor H2 over Noord-Hollands grondgebied is win-win. Ten eerste omdat zo’n verbinding (anders dan bijvoorbeeld de elektriciteitsverbinding) NH bijna volledig doorsnijdt. Ten tweede omdat de zware industrie die in onze provincie van aanzienlijk belang is, geen alternatieve energiedrager heeft. Het ‘vergezicht’ van een backbone H2 vraagt om ruimtelijke sturing van waterstofinitiatieven langs die verbinding. De initiatieven in het noordelijk en het zuidelijk deel van de provincie zijn daarbij complementair en vragen om een verhaal of ambitie op de schaal van de provincie.

Bekijk hier de foto’s

Over ORAM Energietransitie: ORAM wil een gezamenlijke, concrete en realistische energietransitie waarbij de innovatiekracht van het bedrijfsleven wordt benut. In de regio treden wij op als verbinder tussen bedrijven, overheden en andere stakeholders om zo mede de transitie vorm te geven. Lees meer