Verslag rondetafelgesprek Duurzame Mobiliteit

Geplaatst op: 28 maart 2023

Thema: ‘Beleidskader mobiliteit van de Vervoersregio Amsterdam (VRA)’ ORAM stelt voor om onderstaande punten mee te nemen in de aankomende discussies en acties om mobiliteit in de MRA te verbeteren. Samen kunnen we werken aan duurzame en efficiënte mobiliteit voor ondernemend Amsterdam.

1. Diversiteit in bereikbaarheid
Het is van groot belang om oog te hebben voor de diversiteit van verschillende gebieden in de MRA. Niet elk gebied is even goed ontsloten op het principe van STOMP (Stappen, Trappen, OV, (deel)Mobiliteit, Privéauto). Een groot percentage (circa 60%) van het aanbod is niet toegankelijk, wat betekent dat reizigers toch de weg op moeten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aanbod voor een grotere groep toegankelijk wordt, ongeacht waar je woont.

2. Deelmobiliteit en informatievoorziening
Deelmobiliteit speelt een belangrijke rol in het bereikbaar maken van woongebieden. Het is essentieel om informatievoorziening te verbeteren om deze optie aantrekkelijker te maken. Dit omvat ook het overwegen van hubs in en om de stad om de distributie van deelmobiliteit te regelen.

3. Combinatie van fietsen en openbaar vervoer
Een mogelijke oplossing om duurzame mobiliteit te bevorderen, is het stimuleren van het gebruik van zowel fietsen als openbaar vervoer. We moeten duidelijke voorwaarden en uitgangspunten definiëren wanneer dit wordt ingevoerd, met aandacht voor aspecten als veiligheid en betaalbaarheid.

4. Veiligheid en kwaliteit van fietsnetwerken
Het fietsnetwerk is zoals gezegd een belangrijk onderdeel van duurzame mobiliteit, maar is het voldoende veilig en van goede kwaliteit? Het feit dat eindgebruikers vaak niet in gedachten worden gehouden bij de ontwikkeling ervan, remt gedragsverandering. Bovendien is het werken aan het verbeteren van de informatievoorziening en de samenwerking tussen bedrijven en de overheid om dit te bereiken een groot aandachtspunt.

5. Openheid en samenwerking met bedrijfsleven
Het is duidelijk dat budgetten beperkt zijn en dat mobiliteit duurder wordt. Daarom moeten we openheid betrachten en de overheid overtuigen om het bedrijfsleven te betrekken en meer aan te sturen op samenwerking. Een publiek-private samenwerking biedt mogelijkheden om investeringen aan de voorkant te garanderen en een sluitende businesscase op te bouwen.

6. Inclusieve aanpak
Het principe van STOMP (Stappen, Trappen, OV, (deel)Mobiliteit, Privéauto) is niet voor iedereen geschikt. We moeten rekening houden met de hele keten van mobiliteit, van deur tot deur, om ervoor te zorgen dat mobiliteit voor iedereen toegankelijk is. Dit omvat ook het creëren van sociaal veilige fietsroutes en het overwegen van alternatieve modaliteiten zoals watertransport.