Verslag bijeenkomst Netwerk Circulair #3

Geplaatst op: 27 oktober 2023

Op donderdag 19 oktober 2023 vond de derde bijeenkomst van Netwerk Circulair plaats. Dit keer op locatie bij advocatenkantoor Van Doorne dat ruimte bood aan de meer dan 50 geïnteresseerden, waaronder beleidmakers, experts en professionals vanuit het bedrijfsleven.

Op de foto v.ln.r.: Emil Evenhuis (PBL), Paul Wevers (ORAM), Jeannette Ozinga (van Doorne), Rene Koop (gemeente Amsterdam), Maarten van Randeraat (Granuband), Giulietta Cohen (ORAM)

Inleiding bijeenkomst
Giulietta Cohen van ORAM trapt de bijeenkomst af met de positieve boodschap dat haven en industrie nu wel een plek hebben in de uitvoeringsagenda van gemeente Amsterdam. Ook staat ze nog even stil bij waar Netwerk Circulair voor staat. “ORAM heeft samen met Port of Amsterdam en diverse circulaire bedrijven en kennispartijen het Netwerk Circulair opgericht. De doelstelling van Netwerk Circulair is om de circulaire bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied te laten groeien.”

Uitvoeringsagenda gemeente Amsterdam
Rene Koop van gemeente Amsterdam geeft een toelichting op de uitvoeringsagenda 2023-2026. De hoofdpunten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat:

  • Het versterken van circulaire initiatieven.
  • De samenwerking aangaan met ons Netwerk Circulair.
  • Het ondersteunen van ondernemers via adviestrajecten en bij het vinden van financiering.
  • De gemeente als ‘launching customer’montwikkelen om specifieke ketens versneld circulair te ontwikkelen.
  • Kennisoverdracht en educatie aan scholieren en studenten uit de Metropoolregio Amsterdam.

Regie ‘end-of-waste’
Na Rene Koop komt Jeanette Ozinga van advocatenkantoor Van Doorne aan het woord. Zij werkt al jaren aan het vraagstuk: Wie neemt de regie bij de vaststelling van ‘end-of-waste’? De juridische kwalificatie van een afvalstof blijkt een van de grootste struikelblokken binnen de circulaire economie. Daar is bovendien nog de ‘Zeer Zorgwekkend Stoffen’ (ZZS)-discussie bijgekomen: Mag je afvalstoffen recyclen tot een product waar die ZZS nog steeds in voorkomen?

Maarten van Randeraat van Granuband brengt het verhaal van Jeannette naar de praktijk. Een aantal van de eindproducten die Granuband verkoopt, zoals rubberen sportschooltegels, worden gezien als afvalstof. Ze bereiken dus nooit de end-of-waste-status volgens de regels van de overheid. Vooral bij de export van producten zorgt dit voor veel rompslomp en problemen. Vanuit Granuband de dringende oproep aan de overheid om zich nogmaals goed over dit beleid te buigen.

Ruimte voor circulair
Tijdens deze bijeenkomst ook aandacht voor de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na een recent verschenen verkennende studie: De benodigde ruimte voor circulaire economie dreigt niet beschikbaar te zijn. Emil Evenhuis van PBL licht toe: “Voor een succesvolle en soepele transitie naar een circulaire economie is het belangrijk dat ruimtelijk beleid rekening houdt met circulaire bedrijfsactiviteiten die de komende decennia zullen ontstaan. Om te zorgen dat er richting 2050 geschikte ruimte is voor terreinen met overlast gevende circulaire activiteiten – zoals recycling en hergebruik van bouwmaterialen – moeten in de komende jaren keuzes gemaakt worden. Een grote uitdaging dus!”

Circulaire doelstellingen en biobrandstoffen
Tot slot spreekt Jan Jaap Rodenburg van de organisatie Argent Energy. Hij geeft inzicht in hoe biobrandstoffen bijdragen aan de circulaire doelstellingen en hoe REDIII deze ontwikkeling gaat versnellen. Argent Energy produceert duurzame tweede generatie biodiesel gemaakt van afvalvetten en -oliën.

Netwerkborrel
Roon van Maanen van Port of Amsterdam sluit de bijeenkomst af en beantwoordt de vragen van de aanwezigen. We sluiten af met een netwerkborrel waar nieuwe contacten en samenwerkingen ontstaan.

Save the date: 12 maart 2024
In de ‘Week van de circulaire economie’ tussen 11 en 16 maart 2024 zal de volgende Netwerk Circulair bijeenkomst plaatsvinden. We houden je op de hoogte van de definitieve datum.

De presentatie kan op aanvraag worden nagestuurd.