De transformatie van de Amsterdamse Bijlmerbajes: Achter de Schermen bij het Bajeskwartier

22 september 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Op 19 september kregen ORAM‐leden een exclusief kijkje achter de schermen bij het Bajeskwartier. Tijdens deze ORAM ‘Op Locatie’ bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met AM Gebiedsontwikkeling, werden alle ‘ins & outs’ over de transformatie van de ‘Bijlmerbajes’ gedeeld. De voormalige gevangenislocatie maakt plaats voor een levendige buurt voor woningen en ondernemingen.

Young Professionals ORAM en Young AM organiseerden samen een uniek evenement in het Bajeskwartier

22 september 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Op 19 september vond er een ‘cross‐over’ evenement plaats van Young Professionals ORAM (YPO) en Young AM op een bijzonder locatie: het Bajeskwartier, de plek waar ooit de beruchte ‘Bijlmerbajes’ stond. De young professionals kregen een uniek kijkje achter de schermen bij het bouwproject in Overamstel, Amsterdam.

Diner Pensant Noordzeekanaalgebied in transitie

14 september 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Een vegetarisch diner pensant met uitzicht op Amsterdam, in de ADAM‐toren, met een select gezelschap om na te denken over de toekomst en potentie van het Noordzeekanaalgebied. Dit bijzondere initiatief van Rabobank en ORAM verzamelt vertegenwoordigers van relevante bedrijven, stakeholders en young professionals voor het gebied. Onder leiding van gastheren Erik Versnel, coöperatief directeur Rabobank Amsterdam en Kees Noorman directeur van ORAM vindt een goede inhoudelijke dialoog plaats over het gebied, de samenwerking en transitie van bedrijven.

Zonovergoten ORAM Zomerborrel

8 september 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Afgelopen dinsdag werd de zomer uitgebreid gevierd tijdens de met zonovergoten ORAM Zomerborrel. Traditioneel is dit de afsluiting van het zomerseizoen om het tweede deel van het jaar met veel enthousiasme en energie er weer vol tegenaan te kunnen.

Stichting Studiezalen op bezoek bij ORAM

1 september 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Stichting Studiezalen biedt bewoners van kwetsbare wijken de kans, de ruimte en de begeleiding om hun talenten tot bloei te laten komen. Want ieder kind heeft talenten! Ook ORAM besteedt aandacht aan dit thema: het benutten van potentieel en verborgen talent is cruciaal voor een sterke arbeidsmarkt en daarmee voor een economie die duurzaam en weerbaar is. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Tweede Kamerverkiezingen 2023

30 augustus 2023|Categories: Nieuws, Standpunt|Tags: |

ORAM is met meer dan 600 leden de grootste ondernemersvereniging in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met onze leden maken wij ons hard voor een stad en regio waar het goed ondernemen is en blijft; een sterke economische motor voor Nederland.

ORAM Staycationborrel 2023

26 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Voor iedereen die (nog) niet op vakantie is, organiseerde ORAM de Staycationborrel. Een zomerse borrel om tijdens de vaak rustige vakantieperiode toch nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te versterken.

Geslaagde YPO Zomerborrel met JIRA

25 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Op een zonnige zomeravond organiseerden Young Professionals ORAM (YPO) en JIRA, bij IJcatcher Amsterdam, een gezamenlijke zomerborrel om hun netwerk uit te breiden. Het was een gezellige en inspirerende avond die young professionals bijeenbracht voor een uniek combinatie‐evenement.

Amsterdamse coalitiepartijen willen de zeecruise kwijt

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ondernemend Amsterdam werd recent geconfronteerd met een motie van de Amsterdamse coalitiepartijen (D66, GL en PvdA) met de strekking het cruisetoerisme en de cruiseterminal PTA te verwijderen uit Amsterdam. Vele bezorgde ondernemers meldden zich, met name over de gang van zaken rond deze actie.

Nieuw bestuur Provincie Noord‐Holland

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Noord‐Holland heeft een nieuw bestuur. Na de verkiezingen in maart onderhandelden BBB, VVD, GroenLinks en PvdA over een coalitieakkoord. Dat ligt er nu onder de titel: ‘verbindend vooruit!’ De nieuwe partners maken zich naar eigen zeggen ‘hard voor een leefbare en economisch krachtige provincie’.

Nieuw initiatief De Droog Dialoog over ‘ruimte voor werk’

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. Recent heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ gelanceerd. Met deze Agenda trekken we lessen uit de praktijk en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een uitgestoken hand om de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven op te zoeken en zo ruimte te bieden voor dialoog.

ORAM in gesprek met gemeente over opknippen toegangswegen

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

In het voorjaar van 2023 kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli 2023) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

H2A launch marks milestone in green hydrogen value chain in Amsterdam

10 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

H2A (Hydrogen to Amsterdam) was officially launched during a symposium held at Theater Amsterdam on 4 July 2023. The ‘Import(ance) of hydrogen: propelling the future’ symposium brought together all the diverse players involved in realising a green hydrogen import chain in Amsterdam. Some 250 people attended the conference, demonstrating the broad cross‐sector support for fuelling change through green hydrogen.

Varen met Zeesleepboot Holland

28 juni 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Tijdens de Zeehavendagen Amsterdam 2023 bood de Zeesleepboot Holland een unieke en charmante omgeving voor ons netwerkevenement. De combinatie van maritieme geschiedenis en de moderne zakelijke wereld vormde een prachtige achtergrond om professionele relaties te bevorderen. Het historische schip nam ons mee op een vaartocht door de prachtige haven van Amsterdam, waar onze leden konden genieten van hapjes en drankjes terwijl ze kennismaakten met de haven.

Ondertekening ambitieverklaring Green Business Club Amsterdam Sloterdijken

23 juni 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Menno van der Valk heeft namens ORAM de ambitieverklaring van Green Business Club Amsterdam Sloterdijken ondertekend. Het ondertekenen van de ambitieverklaring is een mooie mijlpaal en een stap in de richting van een duurzame toekomst voor Amsterdam Sloterdijken. Het initiatief sluit aan bij de missie van ORAM om vanuit een sterk netwerk en middels verbinding ondernemerschap in regio Amsterdam te stimuleren.

Young Professionals ORAM event – Holland Festival

22 juni 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Young Professionals ORAM (YPO) was aanwezig bij de spectaculaire show ‘Euphoria’ (Holland Festival 2023) in de Centrale Markthal in Amsterdam. Wat was het indrukwekkend, we hebben genoten! Na de show werd er onder het genot van een hapje en een drankje op het terras nagepraat en was er natuurlijk ook de gelegenheid om te netwerken.

Zeehavendagen Amsterdam trekt honderden jongeren naar de haven

21 juni 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Zeehavendagen Amsterdam verwacht de komende dagen enkele honderden jongeren op de speciaal door de organisatie ontwikkelde Havenexperience De Terminal. Het initiatief is bedoeld om het imago van de haven bij scholieren, studenten en werkzoekenden te verbeteren. Tegelijkertijd prijst het havenbedrijfsleven vacatures aan en profileren technische‑, logistieke‐ en maritieme scholen hun opleidingen. Vandaag wordt het evenement officieel geopend door havenwethouder Hester van Buren.

50 nieuwe ORAM‐leden

31 mei 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Welkom aan onze nieuwe leden! In het afgelopen jaar werd het ORAM‐netwerk uitgebreid met maar liefst 50 nieuwe leden. Zij werden letterlijk in het zonnetje gezet tijdens de Nieuwe Ledenborrel op 23 mei jl. De prachtige locatie Het ‘Rijk van de Keizer’ in Amsterdam was voor even het rijk van ORAM en haar leden. Onder het genot van een hapje en drankje maakten leden kennis met elkaar.

Terugkoppeling Netwerk Circulair #2: industriewater en vergunningen

30 mei 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

De bevolking in de metropoolregio Amsterdam groeit, dus ook de vraag naar drinkwater neemt toe. Daarnaast is er ook een groeiende vraag naar industriewater. Voldoende reden om op 11 mei bij elkaar te komen in het Westhavengebouw in Amsterdam, naast een prachtige productielocatie in het hart van de haven. Het werd een inspirerende en informatieve middag.

ORAM bestuurswissel

30 mei 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Tijdens de ORAM Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl. zijn de bestuurswissels aan bod gekomen. De leden van het Algemeen Bestuur (AB) van ORAM zetten zich actief en belangeloos in voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen beschikken de bestuursleden over een enorm netwerk van zakelijke contacten. Het AB kijkt daarnaast op hoofdlijnen naar beleid en strategie. In het Dagelijks Bestuur (DB) zijn de voorzitter, penningmeester en enkele AB‐leden vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Bunge over hun samenwerking

21 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Vergunningverlening verloopt te complex en traag, en dat staat innovatie in de weg. Dit signaal krijgt ORAM regelmatig van leden, vertelt directeur Kees Noorman. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent de vergunningen, en staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Organisatie Bunge raffineert en verwerkt plantaardige oliën en vetten. Ze wilde hun fabriek in Wormerveer sluiten en de capaciteit in Rotterdam verkopen, om in de Port of Amsterdam een nieuwe moderne productielocatie te openen. Hoe is het deze twee partijen wel gelukt om in goede samenwerking de vergunning rond te krijgen?

ORAM Lenteborrel 2023

20 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Boat & Co Amsterdam was deze week het décor voor de jaarlijkse ORAM Lenteborrel. Meer dan 200 ORAM‐leden kwamen samen om bij te praten, te netwerken en te genieten van het uitzicht over Het IJ. Bedankt voor je komst!

Mobiliteit in de Amsterdamse binnenstad

19 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

ORAM vraagt drie experts om hun visie. Gemeente Amsterdam wil de binnenstad autoluw en emissievrij maken. Om dit te bereiken staan er diverse pilots op de planning om te ‘knippen’ in belangrijke toegangswegen, zoals de Weesperstraat. Bij dit plan zijn de ondernemers onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Volgens ORAM zijn goede bereikbaarheid en mobiliteit bepalend voor een sterk ondernemersklimaat. Wat is het effect van deze afsluitingen? En hoe kom je tot een plan waarin de diverse belangen die er spelen worden meegenomen? ORAM vraagt drie experts om hun visie.

ORAM kritisch op plan voor knip in de Weesperstraat

12 april 2023|Categories: Nieuws, Standpunt|Tags: |

Recentelijk kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de Gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

Ruimte voor bedrijven staat onder druk in de Amsterdamse regio

23 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Interview met ORAM ter gelegenheid van het verschijnen van de Agenda Ruimte voor Werk. Vraag een lokaal bestuurder waar het in de gemeentepolitiek om draait en het antwoord is ‘woningen, woningen, woningen’. Ook gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) focussen sterk op het behalen van gestelde woningbouwdoelstellingen. In Amsterdam is 7.500 woningen per jaar een heilig getal geworden. Woningen zijn nodig, maar we zien te vaak dat wonen ten koste gaat van werken. En daar wordt te gemakkelijk over gedacht. Balans is cruciaal en om die reden presenteert ORAM – Ondernemend Amsterdam de Agenda Ruimte voor Werk.

Zeehavendagen Amsterdam 2023 van 22 tot 25 juni

21 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

‘Zeehavendagen hoort gewoon bij Amsterdam’ en ‘uniek dat je overal mag komen waar je anders langsfietst’. Met een 8 als waarderingscijfer van de bezoekers in 2022* en meer deelnemende havenbedrijven in 2023 dan vorig jaar, groen licht voor de tweede editie van Zeehavendagen Amsterdam. Het evenement wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 25 juni en telt van Amsterdam en Zaandam tot aan IJmuiden en Beverwijk meer dan 55 ‘attracties’.

Met een paar klikken afval duurzaam en lokaal verwerken

7 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Nieuws van Port of Amsterdam: Met het online platform geoFluxus krijgen bedrijven hulp bij het efficiënter, duurzamer en goedkoper verwerken van hun afval door bedrijven in de nabije omgeving. Met de steun van gemeente Amsterdam, provincie Noord‐Holland en Port of Amsterdam is het platform nu ook beschikbaar in Amsterdam. Een belangrijke stap om de circulaire economie in de regio te stimuleren.

Agenda ruimte voor werk

7 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ruimte voor werk; het is essentieel voor een florerende economie en stad. De ruimte voor werk staat de laatste jaren echter sterk onder druk en ruimte elders vinden wordt steeds ingewikkelder. Vanuit de missie voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ opgesteld.

Volop discussie en vergezichten tijdens ORAM Voorjaarsevent

7 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

‘Nieuwe energie’ geeft energie. Netcongestie, de waterstofmotor en ‘vrouwen en power’. Zo op het oog hebben ze niets met elkaar te maken. Toch hadden de drie breakout sessies op het ORAM Voorjaarsevent tenminste één grote gemene deler: er is een attitudeverandering nodig om het allemaal in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Netwerken in een winters décor

1 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Samen met ORAM‐lid ‘AM Gebiedsontwikkeling’ organiseerde we eind februari een schaatsclinic op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. ORAM en AM vinden elkaar in de ambitie om aantrekkelijke gebieden te creëren die duurzaam zijn en waar mensen onder andere plezierig kunnen werken. In een winters décor creëerden we nieuwe ontmoetingen, de gelegenheid om te netwerken en konden we in gesprek gaan over dit belangrijke thema.

Politiek spreekt zich uit over de haven

28 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Interessant havendebat stond in het teken van ruimte, transitie en governance. De voormalige koepelgevangenis in Haarlem was afgelopen donderdag het toneel van het provinciale havendebat. Maar liefst tien lijsttrekkers gingen onder leiding van Martijn de Greve in debat over de toekomst van de Noord‐Hollandse havens. Het werd een interessant en bij vlagen spannend debat waar de uiteenlopende standpunten van partijen zich helder aftekenden. Duidelijk werd ook dat de havens belangrijk zijn voor de provincie. Een aantal deelnemende politici gaf van tevoren zelfs aan het havendebat één van de belangrijkste te vinden van alle debatten.

Wat willen de politieke partijen met de haven?

21 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

15 maart is het zover: de Provinciale Staten verkiezingen. Provincie Noord‐Holland is belangrijk voor de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied. Recent publiceerde het provinciebestuur de Nota Zeehavens, waarin de visie van de provincie uit de doeken werd gedaan. Zo kiest de provincie ervoor in het Noordzeekanaalgebied vast te houden aan de titel ‘Industrieterrein van Provinciaal belang’ teneinde het gebied exclusief te bestemmen voor havenfunctie.

Drukbezochte personal branding workshop YPO

21 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Tegenwoordig is het als Young Professional van groot belang dat je weet waar je persoonlijke kracht ligt. Heb je je eigen talenten eigenlijk wel scherp, en benut je kansen goed genoeg die op je pad komen? Karen Oldhoven van Brand New Personality daagde de leden van Young Professionals ORAM (YPO) uit tijdens haar workshop Personal Branding. Karen is personal branding coach, ze presenteert en staat in de top 15 van sprekers van het Sprekershuys. Kortom: dé persoon bij uitstek om deze workshop te geven.

Ruimte voor circulaire economie

14 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

De circulaire economie heeft voldoende locaties nodig, met een hoge milieuruimte en een goede ontsluiting. Dit was één van de conclusies van het onderzoek door CE Delft. Maar is dit ook haalbaar in het Noordzeekanaalgebied, waar ruimte altijd schaars is? En waar moet die ruimte voor bedrijven dan aan voldoen?

ORAM & Lacoly breiden samenwerking uit

27 januari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Goed nieuws! De samenwerking tussen Lacoly en ORAM – Ondernemend Amsterdam wordt uitgebreid. Lacoly is een organisatie met WhatsApp‐diensten voor bedrijven en ondersteunt ons sinds vorig jaar met de communicatie rondom evenementen.

Sfeervolle Winterborrel op ‘t station

26 januari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Het Haarlemmermeerstation in Amsterdam‐Zuid was afgelopen dinsdag het décor voor de jaarlijks terugkerende Winterborrel van ORAM. Met zo’n 150 aanwezige gasten zat de sfeer er in ieder geval goed in. Wethouder Rutger Groot Wassink sprak samen met voorzitter Paul Wever de menigte toe.

Foute Kersttruien borrel

23 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Afgelopen donderdag hebben wij samen met onze Young Professionals 2022 knallend afgesloten. De skybar van ORAM‐lid het Four Elements hotel in Amsterdam vulde zich met gezelligheid en Mariah Carey tijdens de eerste editie van onze foute kersttruienborrel.

Provincie Noord‐Holland presenteert Nota Zeehavens

22 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Op de valreep van een nieuwe bestuursperiode presenteert de provincie Noord‐Holland de Nota Zeehavens. ORAM heeft in een vroegere fase input gegeven op deze nota, net als andere stakeholders in de haven. Het resultaat is een gebalanceerde visie die enerzijds inzet op het economische belang van de havens en anderzijds op het belang van de energietransitie en circulariteit. De nota beslaat alle zeehavens in de provincie, naast de havens in het Noordzeekanaalgebied komt ook de haven van Den Helder aan bod.

Het waterstoftijdperk begint hier

20 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Mooi bericht in deze koude decembermaand, er komt genoeg warmte voor 40.000 huishoudens en voldoende waterstof voor 30.000 transportschepen naar het Ruhrgebied, om synthetische brandstof te maken voor 1200 vluchten naar New York of om 1 miljoen auto’s te maken met groen staal.

Reactie ORAM op strategie Amsterdam circulair 2020–2025

9 april 2020|Categories: Nieuws, Standpunt|Tags: |

Deze week heeft het College van B&W de Strategie Amsterdam Circulair 2020–2025 en het Innovatie‐ en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020–2021 vastgesteld. De gemeente heeft haar ambities voor een circulaire economie gekoppeld aan het zogenaamde donutmodel. Dit model is ontwikkeld door de Britse econome Kate Raworth. In het circulaire model verbindt ze economische, sociale en ecologische principes, met als doel brede welvaart.

100‐jaar ORAM

29 september 2017|Categories: Nieuws|Tags: |

In 2017 bestond ORAM 100 jaar. Dat hebben we gevierd. Ons hele jubileumjaar zijn er tal van goudgerande momenten geweest. Zoals het Eerste en Tweede Gouden Eeuw College, de Tekensessie en natuurlijk ons Eeuwfeest in de NDSM‐hal op 29 september. Bekijk alle foto’s van het feest.

In de voetsporen van Heineken, Van Eeghen en Sarphati

6 juli 2017|Categories: Nieuws|Tags: |

Op weg naar de Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam ‘Een flinke belediging doet het altijd goed’, zegt prof. dr. Remieg Aerts. We zitten bij het Tweede Gouden College van ORAM over de Tweede Gouden Eeuw van Amsterdam en we zitten op gewijde grond: de oude brouwerij van Tweede‐Gouden‐Eeuwproduct Heineken.

De Eerste Gouden Eeuw door de ogen van Prof. Herman Pleij

16 mei 2017|Categories: Nieuws|Tags: |

De stemming zat er direct in op het moment dat Prof. Dr. Pleij begon met spreken. Ad rem en vol humor vertelde hij over het Amsterdamse koopmanschap uit de Eerste Gouden Eeuw. Iedereen in de compleet tot de nok toe gevulde zaal luisterden aandachtig naar wat Pleij nog meer te vertellen had.

Titel

Ga naar de bovenkant